شرکت پتروشیمی همت

سامانه اطلاع رسانی شرکت پتروشیمی همت
سال 1398 ، رونق تولید
Fa | En

موقعیت جغرافیائی


فاز اول به مساحت حدود 11 هکتار در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه که از شمال به بزرگراه عسلویه به کنگان، از جنوب به پتروشیمی زاگرس، از شرق به پتروشیمی پردیس و از غرب به پتروشیمی نوری واقع شده است.